Lykeios - Praktijk voor Hondengedrag

Opvoeding van uw pup

Van pup tot volwassen hond

De pup in huis - Praktische oefeningen

Verzorging

Lykeios, Praktijk voor hondengedrag

Joep de Keyzer

Inleiding

Voor u ligt een handreiking tot het opvoeden van een pup. Nog is het een onbekend wezentje, maar als u samen met hem of haar de hele route hebt afgelegd, hebben u en uw hond niet alleen elkaar beter leren kennen, maar is er ook een band tussen u beiden ontstaan die vele jaren stand zal houden en die beider lichamelijk en geestelijk welzijn ten goede zal komen.

Ik bespreek eerst de verschillende levensfasen die een hond doormaakt vanaf zijn geboorte tot zijn lichamelijke volwassenheid, ongeveer met drie jaar oud.

Vervolgens komt de dagelijkse praktijk met uw pup binnen en buiten uw huis aan bod, met eerst een uitleg over de bench- en zindelijkheidstraining die van belang zijn voor de omgang met uw pup binnenshuis, gevolgd door een aantal praktische oefeningen die u kunt trainen met uw pup, opdat ook buitenshuis u en uw pup veel plezier aan elkaar kunnen beleven.

Tot slot krijgt u enige tips om uw pup te verzorgen, zodat ook een bezoekje aan de dierenarts een plezierige ervaring wordt.

Deel 1 Van pup tot volwassen hond

Deel 2 De praktijk – de pup in huis

We rijden in de auto naar huis met onze pup op schoot. We hebben hem net van de fokker gehaald en wij zijn nu zijn nieuwe roedelleiders. Straks komen we thuis en begint het leven met een jonge hond.

Wat hebben we tot nu gedaan om ons hierop voor te bereiden? We zijn op de hoogte van de levensfasen die een pup doormaakt totdat hij volwassen is, zoals beschreven in  Deel 1 hierboven. Ook hebben we als het enigszins kan de theoretische achtergrond van het opvoeden van een hond tot ons genomen. Met onze kennis zit het dus wel goed. Hoe moet het nu verder met de praktijk van alle dag?

Deel 3 De verzorging van uw pup

Nawoord

U heeft een jong levend wezen in huis genomen en laat dit bij u opgroeien in uw leefsituatie. Dit levend wezentje zal een huisgenoot, een roedelgenoot van u worden, waar u veel plezier en voldoening aan zal beleven en dat uw lichamelijk en geestelijk welbevinden ten goede zal komen!

Dit levend wezentje is een hond en het heeft er recht op om als zodanig te worden behandeld. We hebben gezien dat de hond nog heel veel natuurlijk gedrag van zijn stamvader de wolf in zich heeft. Laten we er voor oppassen hem als een mens, als een kind, te gaan zien en te behandelen, hoe verleidelijk dit ook mag zijn. De hersenen van een hond functioneren echt op een heel ander niveau dan die van een mens. Zo kent hij helemaal geen ‘ik-besef’ en heeft hij geen geweten, waardoor hij zich niet schuldig kan voelen over iets. Ook houdt hij niet van ons, hoewel hij uiteraard wel tekenen van genegenheid naar ons toe vertoont. Liefde is echter een dusdanig abstract begrip, dat de hersenen van een hond niet kunnen bevatten.

We moeten de hond dus geen eigenschappen toedichten, die hij niet heeft, die hij ook niet kan waarmaken. Daarmee doen we hem onrecht aan. Een hond is een prachtig wezen, met een grote variatie in gedrag. Hij is in staat om zich aan heel veel situaties aan te passen en om bij ons en met ons samen zijn leven door te brengen. Laten we hem daarvoor dit  teruggeven, dat wij hem als hond blijven zien en blijven behandelen!

Tot slot nog een opmerking. Het opvoeden van een hond is ook een kwestie van geduld en lange adem. Er zullen momenten komen waarop u denkt dat het helemaal niets wordt. Andere keren denkt u dat u er al bent, omdat alles zo goed gaat. Het gaat nu eenmaal met ups en downs. Blijf een beheerste roedelleider, wees op gezette tijden een dierentrainer en zet de technieken uit de leertheorie in, maar bovenal blijf geduldig en houd vol. Uiteindelijk krijgt u een huisgenoot waarmee het heel prettig is om te leven. Hij zal u begrijpen en u zult hem begrijpen en beide wordt u daarmee gelukkiger wezens op deze aarde!

Wie ben ik

Joep de Keyzer
 • Joep de Keyzer

 • Gediplomeerd hondengedragstherapeut
 • Ervaren docent en coach
 • Expert op het terrein van gedragsleer en het natuurlijk gedrag van de hond

Contact

Nieuwsgierig geworden. Heeft u vragen. Of wilt u afspreken? Neem contact op!

 • Praktijk voor hondengedrag Lykeios

 •  Peeskesweg 2, 7041 CB 's Heerenberg
 •   06-23914292
 •   info@lykeios.nl
 • Dierenkliniek de Pijp

 •   Ceintuurbaan 199, 1074 CV Amsterdam
 •   020-26119548
 •   info@dierenkliniekdepijp.nl