Lykeios - Praktijk voor Hondengedrag

Groepstraining - Een hond vol aandacht voor zijn baas

In deze training van een sessie per week leren eigenaars om een stabiele relatie met hun hond op te bouwen en deze te onderhouden door middel van een aantal praktijkoefeningen.
De basis van deze training vormt de aandachtsoefening. Eigenlijk is dit veel meer dan een oefening, het is de enige manier hoe wij altijd met onze hond dienen te wandelen aan de lijn.
Daarnaast leren de eigenaars ook de belangrijkste gehoorzaamheidsoefeningen: volgen, zitten en wachten, liggen en blijven en hierkomen. Daarnaast komen het op afstand naar een plaats sturen en het apporteren aan de orde. Tot slot besteden we aandacht aan het joggen of fietsen met je hond. De principes van de leertheoriëen van Pavlov en Skinner nemen we als uitgangspunt bij het aanleren van het gewenste gedrag bij de honden
Aan de training doen gemiddeld acht tot tien honden mee. Het doel echter is steeds dat iedere hond zijn aandacht volledig gericht houdt op zijn eigenaar en dat deze de aandacht van zijn hond in allerlei situaties met veel afleiding weet op te eisen. . We trainen een keer per week met de hele groep op zaterdag. Tussendoor volgen de eigenaars thuis met hun hond een oefenprogramma.
Na afloop kunnen we werkelijk zien dat onze honden vol aandacht voor hun eigenaar en met veel plezier de oefeningen uitvoeren!
Deze training wordt twee keer paar jaar aangeboden, in het voorjaar en het najaar.

Gehoorzaamheidsoefeningen/Obedience

 • Aandachtsoefeningen aan de tweemeter-lijn
 • Aandachtstest aan de lange lijn van circa zes meter
 • Geconditioneerde bekrachtiger YES
 • Oefening VOLG met ingekorte lijn, de hond loopt aan de linkerkant naast zijn eigenaar
 • Oefening ZIT, de hond gaat tijdens het volgen zitten op een gegeven signaal
 • Oefening ZIT, de hond blijft langer laten zitten
 • Oefening AF, nadat hij is gaan zitten, gaat de hond liggen op een gegeven signaal
 • Oefening AF, hond blijft langer liggen
 • Oefening AF/BLIJF, de eigenaar geeft een signaal en loopt weg als de hond ligt. De hond blijft liggen ook als de eigenaar terugkeert, pas op een bekrachtigingssignaal mag de hond overeind komen
 • Oefening ZIT/WACHT, de eigenaar geeft de hond een signaal en loopt weg als de hond zit. De eigenaar bepaalt of hij de lijn losknipt of laat vallen. De hond blijft zitten ook als de eigenaar terugkeert, pas op een bekrachtigingssignaal mag de hond overeind komen
 • Oefening HIER, de eigenaar roept zijn hond met een signaal vanaf een afstand bij hem. Hij laat de hond voor hem zitten en knipt de lijn vast.

Extra oefeningen

 • Oefening Plaats, de hond wordt naar een hondenmat op afstand gestuurd en gaat daar liggen.
 • Oefening Retrieve, de eigenaar gooit een voorwerp weg terwijl de hond blijft zitten, vervolgens geeft de eigenaar zijn hond een signaal en deze haalt het voorwerp op, gaat zitten voor zijn eigenaar en laat het voorwerp los

Organisatie en werkwijze

 • De groep bestaat uit acht tot tien eigenaars met hun hond
 • De training vindt plaats op zaterdag in het Beatrixpark in Amsterdam
 • Benodigde hulpmiddelen
  • Tweemeterlijn met lus en musketonhaak
  • Slipketting of slipband
  • Lange lijn van zes meter
  • Hondentraktatie
  • Apporteervoorwerp
  • Hondenmat
 • De training bestaat uit sessies van elk 60 minuten, een keer per week
 • Tussen de trainingssessies volgen de eigenaars thuis zelfstandig een huiswerkprogramma
 • De kosten voor een afzonderlijke sessie bedragen € 25,00, voor tien sessies € 200,00.

Doelstellingen

Aandachtsoefeningen aan de tweemeterlijn

 • De eigenaar is in staat om met zijn hond door andere honden heen lopen, zijn hond leidend aan een niet ingekorte tweemeterlijn, die hij op de juiste wijze weet vast te houden, zonder te praten tegen zijn hond of andere signalen af te geven aan hem.
 • Hij weet de aandacht van zijn eigen hond op te eisen en vast te houden door in rechte lijnen te lopen met een houding rechtop en door op het juiste moment van richting te veranderen.
 • Hij is in staat om zijn hond eventueel op het juiste moment en op de juiste wijze te corrigeren.

Aandachtstest aan de lange lijn

 • De eigenaar is in staat om de aandacht testen van zijn hond aan een lange lijn van ongeveer zes meter door op tijd weg te lopen eventueel met een versnelling.
 • Hij is in staat om zijn hond eventueel op het juiste moment en op de juiste wijze te corrigeren.

Geconditioneerde bekrachtiger YES

 • De eigenaar is in staat om op de juiste wijze zijn hond te conditioneren op de positieve bekrachtiger YES.

Oefening VOLG

 • De eigenaar is in staat om de tweemeterlijn op de juiste wijze in te korten ter voorbereiding op de oefening VOLG.
 • Hij is in staat om de oefening VOLG op de juiste wijze te beginnen door met het linkerbeen weg te stappen en tegelijkertijd het signaal VOLG te geven en vervolgens als de hond links naast hem loopt dit gedrag te bekrachtigen door de geconditioneerde bekrachtiger YES op het juiste moment toe te passen.
 • Hij weet het juiste moment te bepalen waarop hij van richting moet veranderen, zowel rechtsom of linksom als rechtsomkeert of linksomkeert.
 • Hij weet het juiste moment te bepalen waarop hij moet versnellen of juist langzamer gaan lopen.
 • Hij is in staat om zijn hond eventueel op het juiste moment en op de juiste wijze te corrigeren.

Oefening ZIT

 • De eigenaar is in staat om de oefening ZIT op de juiste wijze uit te voeren door het signaal ZIT te geven eventueel vergezeld van een handeling om de hond te laten zitten.
 • Hij is in staat om de hond langer te laten zitten door op de juiste wijze de bekrachtiger YES toe te passen.
 • Hij is in staat om zijn hond eventueel op het juiste moment en op de juiste wijze te corrigeren.

Oefening AF

 • De eigenaar is in staat om de oefening AF op de juiste wijze uit te voeren door het signaal AF te geven eventueel vergezeld van een handeling om de hond te laten liggen.
 • Hij is in staat om de hond langer te laten liggen door op de juiste wijze de bekrachtiger YES toe te passen.
 • Hij is in staat om zijn hond eventueel op het juiste moment en op de juiste wijze te corrigeren.

Oefening AF/BLIJF

 • De eigenaar is in staat om de oefening BLIJF op de juiste wijze uit te voeren door het signaal BLIJF te geven als de hond ligt, vergezeld met een stopgebaar van zijn hand.
 • Hij weet in te schatten hoe ver hij kan weglopen van zijn hond en wanneer hij weer terug moet keren bij hem.
 • Hij is in staat om op de juiste wijze de oefening te beëindigen door de bekrachtiger YES toe te passen.

Oefening ZIT/WACHT

 • De eigenaar is in staat om de oefening WACHT op de juiste wijze uit te voeren door het signaal WACHT te geven als de hond zit, vergezeld met een stopgebaar van zijn hand.
 • Hij weet in te schatten of hij de lijn kan losknippen of moet laten vallen.
 • Hij weet in te schatten hoe ver hij kan weglopen van zijn hond en wanneer hij weer terug moet keren bij hem.
 • Hij is in staat om op de juiste wijze de oefening te beëindigen door de bekrachtiger YES toe te passen.

Oefening HIER

 • De eigenaar is in staat om de oefening HIER op de juiste wijze uit te voeren door eerst de hond te laten zitten en wachten, en daarna zijn hond bij hem te roepen vanaf een afstand met het signaal HIER.
 • Hij weet in te schatten of de hond gestimuleerd moet worden tijdens het hierkomen of dat diens enthousiasme beperkt moet worden.
 • Hij is in staat om op het juiste moment het signaal ZIT te geven en de hond voor hem te laten zitten.
 • Hij is in staat om op de juiste wijze de oefening te beëindigen door de bekrachtiger YES toe te passen.

Oefening plaats

 • De eigenaar is in staat om de oefening PLAATS op de juiste wijze uit te voeren door de hond met het signaal PLAATS te sturen naar een hondenmat op een bepaalde afstand en daarna met het signaal AF de hond op die plek te laten liggen.
 • Hij is in staat om op de juiste wijze de oefening te beëindigen door de positieve bekrachtiger-clicker toe te passen.

Oefening Retrieve

 • De eigenaar is in staat om de oefening RETRIEVE op de juiste wijze uit te voeren door eerst de hond te laten zitten en te laten wachten wanneer hij een voorwerp weggooit en daarna met het signaal RETRIEVE de hond het voorwerp op te laten halen, terug te brengen en los te laten als de hond voor hem zit.
 • Hij is in staat om op de juiste wijze de oefening te beëindigen door de positieve bekrachtiger-clicker toe te passen.

Wie ben ik

Joep de Keyzer
 • Joep de Keyzer

 • Gediplomeerd hondengedragstherapeut
 • Ervaren docent en coach
 • Expert op het terrein van gedragsleer en het natuurlijk gedrag van de hond

Contact

Nieuwsgierig geworden. Heeft u vragen. Of wilt u afspreken? Neem contact op!

 • Praktijk voor hondengedrag Lykeios

 •  Peeskesweg 2, 7041 CB 's Heerenberg
 •   06-23914292
 •   info@lykeios.nl
 • Dierenkliniek de Pijp

 •   Ceintuurbaan 199, 1074 CV Amsterdam
 •   020-26119548
 •   info@dierenkliniekdepijp.nl